Zout, goed of fout?

Hieronder vindt u een Nederlandse samenvatting van het artikel “Salt, We Misjudged You” van Gary Taubes in de NY Times van 2 juni 2012.

Terwijl sportdiëtisten aanbevelen dat uitgezweet zout aangevuld moet worden, blijft de algemene aanbeveling om inname van zout te beperken. Zout wordt in verband gebracht met hoge bloeddruk en voortijdige sterfte.

Ver verklaring is logisch. Als je zout eet houdt je lichaam water vast om de zoutconcentratie stabiel te houden: je houdt water vast. Dit leit tijdelijk tot een hogere bloeddruk, die verdwijnt als de nieren het overtollige water en zout afscheiden.

De wetenschappelijke vraag is echter of dit tijdelijke fenomeen zich vertaalt naar chronische problemen: Als we jarenlang te veel zout eten, zorgt dit dan voor hoge bloeddruk, hartfalen en een vroegtijdige dood? Het lijkt logisch, maar is is slechts een hypothese. Daarvoor zijn wetenschappelijke experimenten, om te zien of hypotheses waar zijn.

In 1972, toen de Amerikaanse National Institutes of Health (N.I.H.) een programma startte om hoge bloeddruk tegen te gaan waren er nog geen zinvolle experimenten gedaan. Wel waren er twee onderzoeken die een verband legden tussen zout en hoge bloeddruk. Het ene onderzoek nam waar dat er weinig hoge bloeddruk voorkwam bij bepaalde bevolkingsgroepen die weinig zout aten. Maar die groepen aten een heleboel zaken niet – suiker, bijvoorbeeld – en een van die zaken zou ook de causale factor kunnen zijn. Het andere onderzoek toonde bij “zoutsensitieve” ratten aan dat hoge zoutinname tot hoge bloeddruk leidde. De adder onder het gras is dat de ratten zestig maal de hoeveelheid aan zout kregen, vergeleken met wat de gemiddelde Amerikaan consumeert.

In de jaren die volgden heeft de N.I.H. enorme bedragen uitgegeven om de hypothese te testen, en al die studies slaagden er niet in om het verband duidelijker aan te tonen.

Afgelopen jaar heeft de Cochrane Collaboration twee meta-analyses van de relevante onderzoeken gepubliceerd. Het ene onderzoek concludeert dat “verlagen van de zoutinname de bloeddruk verlaagt, maar er is onvoldoende bewijs voor de voorspelde verlaging van vroegtijdige sterfte en het aantal hart- en vaatziekten.” Het andere onderzoek concludeert dat “we niet weten of een dieet met weinig zout de gezondheid verbetert of verslechtert”.

Terwijl bijna iedereen zich focust op de vermeende voordelen van zoutmindering, is er weinig onderzoek gedaan naar de mogelijke gevaren. Vier jaar gelden echter hebben Italiaanse onderzoekers de resultaten gepubliceerd van een serie van vergelijkende onderzoeken. Alle onderzoeken, waaronder die met hartpatienten, gaven een verhoogd sterfterisico bij zoutmindering.

Al tientallen jaren worden onderzoeken die tegen de overheersende inzichten gaan genegeerd omdat ze, wel, tegen de overheersende inzichten gaan. Misschien moeten de inzichten over zout eens herzien worden.

 

Het volledige artikel vindt u hier